Odczyty wodomierzy za I kwartał 2016 r. – WYDŁUŻENIE TERMINU

wpis w: Info | 0

Informujemy, że termin zgłaszania odczytów wodomierzy ciepłej oraz zimnej wody został wydłużony do 4 kwietnia   Zgłoszenia można dokonać poprzez: a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza dostępnego na stronie www.pukznin.pl (preferowana forma) albo b) wysłanie wiadomości email na adres odczyt@pukznin.pl c) wysłanie … Continued

Odczyty wodomierzy za I kwartał 2016 r.

wpis w: Info | 0

Uprzejmie informujemy, iż dniach 23 – 31 marca należy zgłosić odczyty wodomierzy ciepłej oraz zimnej wody   Zgłoszenia można dokonać poprzez: a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza dostępnego na stronie www.pukznin.pl (preferowana forma) albo b) wysłanie wiadomości email na adres odczyt@pukznin.pl c) wysłanie … Continued

Komisja Mieszkaniowa rozpoczyna wizytacje

wpis w: Info | 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie informuję, że Komisja Mieszkaniowa przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków o przydział mieszkania. Od 7 marca 2016 r. Komisja rozpocznie wizytację Wnioskodawców w obecnie zajmowanych lokalach. W miarę możliwości o terminie wizyty zainteresowani … Continued

Zmiana nazwy Spółki

wpis w: Info | 0

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żninie z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie uchwały nr 2 /2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniło brzmienie firmy na “PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną … Continued