Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Technicznego – Administrator Wspólnot Mieszkaniowych

wpis w: Info, Nabory, Praca, Uncategorized | 0

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO – ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

(wymiar czasu pracy 1/1 etatu)

 1. Wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kat. B
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, technicznym
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości
  • Kurs kosztorysowania
  • Komunikatywność
  • Kultura osobista
  • Dyspozycyjność
  • Odporność na stres
 3. Zakres obowiązków na stanowisku (m. in.):
  • Organizacja i nadzór pracy Działu Technicznego
  • Nadzór nad zasobem mieszkaniowym Gminy Żnin oraz zarządzanymi wspólnotami mieszkaniowymi
  • Zlecenie i nadzorowanie prac przekazanych podwykonawcom na każdym etapie wykonania
  • Zwoływanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowanie protokołów i dokumentacji
  • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach
 4. Wymagane dokumenty:
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  • List motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony www.pukznin.pl)
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • Kserokopie świadectw pracy
  • Referencje (do wglądu)
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach)

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) w terminie do 31 maja 2024 roku lub przesłać na adres:

PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 22

88-400 Żnin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52-3020407. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.  

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – PUK_N001_2024

Kwestionariusz osobowy – PUK_N002_2024