Nabór na wolne stanowisko pracy Konserwator

wpis w: Uncategorized | 0

Żnin, dnia 21 czerwca 2017 r

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KONSERWATOR

(wymiar czasu pracy 1/1 etatu)

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kat. B
  • Wykształcenie zawodowe
  • Doświadczenie w pracy w branży remontowej
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz gazowych
  • Ukończona szkoła lub kurs w kierunku wykonywania instalacji
  • Ukończony kurs kierowcy zawodowego
 3. Zakres obowiązków na stanowisku konserwatora (m. in.):
  • Wykonywanie drobnych prac remontowych (malarskie, murarskie i pokrewne)
  • Wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacja instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych
  • Koszenie trawy
 4. Wymagane dokumenty:
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  • List motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony www.pukznin.pl)
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • Kserokopie świadectw pracy
  • Referencje (do wglądu)
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach)

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) w terminie do 7 lipca 2017 roku lub przesłać na adres:

PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 22

88-400 Żnin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52-3020407.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – PUK_N002_2017

Kwestionariusz osobowy – PUK_N002_2017_Z02_Kwestionariusz-osobowy