STANOWISKO OSOBA TELEFON ADRES EMAIL
SEKRETARIAT / KADRY Joanna Rewezińska
 52 30 20 407 sekretariat@pukznin.pl
PREZES Dariusz Żurawicki 24 d.zurawicki@pukznin.pl
GŁÓWNA KSIĘGOWA Joanna Szelągiewicz 25 j.szelagiewicz@pukznin.pl
ZASTĘPCZYNI GŁ. KSIĘGOWEJ / PŁACE Karolina Konarska
21 k.konarska@pukznin.pl
STARSZA KSIĘGOWA Dorota Polaszewska-Pietrzak 21 d.polaszewska-pietrzak@pukznin.pl
KASJERKA Maria Klonder 22 m.klonder@pukznin.pl
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO Stanisław Wiciński 27 s.wicinski@pukznin.pl
ADMINISTRATOR Zofia Woźniak 26 z.wozniak@pukznin.pl
ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Grzegorz Sobyrayski 26 g.sobyrayski@pukznin.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I GOSPODARKA MIESZKANIOWA Monika Woźniak-Majewicz 27 m.wozniak-majewicz@pukznin.pl
OCZYSZCZANIE MIASTA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH Małgorzata Kubińska

Anna Nyka

 28 m.kubinska@pukznin.pl

a.nyka@pukznin.pl

KONSERWATORZY Wojciech Smaruj

Tomasz Kozłowski

 27
KIEROWCA Sylwester Bzdak  28

BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (BSPP) – 52 30 20 407 w. 11 / spp@pukznin.pl
KIEROWNIK BSPP Marika Fryz BSPP m.fryz@pukznin.pl
KASJERKA BSPP Katarzyna Pichłacz BSPP k.pichlacz@pukznin.pl
KONTROLERZY Rafał Żok

Dominik Nowicki

Damian Mytych

BSPP

 

Stan na dzień 25 lipca 2016 r.