STANOWISKO OSOBA TELEFON ADRES EMAIL
SEKRETARIAT / KADRY Joanna Rewezińska
 52 30 20 407 sekretariat@pukznin.pl
PREZES Dariusz Żurawicki 24 d.zurawicki@pukznin.pl
GŁÓWNA KSIĘGOWA Joanna Szelągiewicz 25 j.szelagiewicz@pukznin.pl
P.O.GŁ. KSIĘGOWEJ Karolina Konarska
21 k.konarska@pukznin.pl

STARSZA KSIĘGOWA

Marika Fryz

Dorota Polaszewska-Pietrzak

21

m.fryz@pukznin.pl

d.polaszewska-pietrzak@pukznin.pl

KASJERKA Maria Klonder 22

m.klonder@pukznin.pl

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO / ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Grzegorz Sobyrayski 27 g.sobyrayski@pukznin.pl

STARSZY ADMINISTRATOR WSP. MIESZKANIOWYCH

ADMINISTRATOR WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Monika Woźniak-Majewicz

Grażyna Antkowiak

26

26

m.wozniak-majewicz@pukznin.pl

g.antkowiak@pukznin.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I GOSPODARKA MIESZKANIOWA Agnieszka Marciniak 27 a.marciniak@pukznin.pl
OCZYSZCZANIE MIASTA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH Małgorzata Kubińska 
Anna Nyka
 28 m.kubinska@pukznin.pl 
a.nyka@pukznin.pl
KONSERWATORZY

Tomasz Kozłowski

Jacek Sałasiński

 27
KIEROWCY

Wojciech Smaruj

Sylwester Bzdak

 28
       
BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (BSPP) – 52 30 20 407 w. 11 / spp@pukznin.pl
KIEROWNIK BSPP Mateusz Dudek BSPP m.dudek@pukznin.pl
KASJERKA BSPP Anna Rewezińska BSPP a.rewezinska@pukznin.pl
KONTROLERZY

Rafał Żok

Damian Fryz

Damian Mytych

BSPP

 

Stan na dzień  r.