Ta część menu zawiera zestaw typowych spraw jakie można zrealizować u naszych pracowników.

W sekcji tej znajduje się szczegółowych opis procedury wraz – ewentualnie wymaganymi – wzorami dokumentów.