Zgodnie z regulaminem SPP można wykupić następujące typy abonamentów

Abonament parkingowy mieszkańca (Typu A)

Abonament parkingowy mieszkańca

Dla mieszkańców ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej strefą płatnego parkowania.

Opłata miesięczna 20 zł.

Osoby chcące wykupić kartę abonamentową są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

    1. Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele lub posiadające dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z pojazdu;
  1. Dokument tożsamości, lub inny z którego wynikać będzie fakt zameldowania
Abonament parkingowy okresowy (Typu B, C, D i E)

Abonament parkingowy okresowy

Dla pozostałych użytkowników parkingów na ulicach objętych strefą płatnego parkowania

Opłaty:

Abonament miesięczny: 100 zł

Abonament kwartalny: 250 zł

Abonament półroczny: 500 zł

Abonament roczny: 900 zł

 

UWAGA!

Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania w SPP niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy Żnin lub zarządu drogi w przypadku braku miejsc parkingowych.