Opis usługi:

Usługa polegająca na organizacji procesu zamiany najmowanego mieszkania, którego właścicielem jest Gmina Żnin.

Kogo dotyczy:

Najemcy, który z pewnych przyczyn chcę zamienić mieszkanie, np.: na mniejsze, na większe, w innej lokalizacji, związane z mniejszymi opłatami itd.

Podstawy prawne:

Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin

Wymagania:

Złożenie przez najemcę – w siedzibie Spółki – wniosku o zamianę mieszkania.

Formularze i wnioski:

Wzór wniosku o zamianę mieszkania [PDF] [DOC, 38.5KB].

Czas realizacji:

Bez zbędnej zwłoki od momentu pojawienia się mieszkania nadającego się do zamiany.

Koszty/opłaty:

Brak opłat

Odwołanie:

Nie przewiduje się

Etapy realizacji

  1. Złożenie wniosku (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera).
  2. Oczekiwanie na mieszkanie.
  3. Przedstawienie propozycji mieszkania przez przedstawiciela Spółki.
  4. Akceptacja proponowanego mieszkania przez wnioskującego.
  5. Uzgodnienie warunków przeprowadzki.
  6. Podpisanie nowej umowy bądź aneksu do umowy.
  7. Przeprowadzka i zdanie poprzedniego mieszkania.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację usługi:

  • Zofia Woźniak (z.wozniak@pukznin.pl, tel. 52 30 20 407)
  • Monika Woźniak-Majewicz (m.wozniak-majewicz@pukznin.pl, tel. 52 30 20 407)

Inne informacje:

Zamiana mieszkania – wersja do druku