Dnia 30 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie rozszerzyło zakres działalności Spółki o działalność usługową związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

Z początkiem roku 2016 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie zajmuje się kompleksową obsługą targowiska, na co składają się takie działania jak:
1) zarządzanie i utrzymanie porządu,
2) pobór inkaso,
3) zawieranie umów na dzierżawę stanowisk targowych,
4) przeprowadzanie remontów.

Wszelkie sprawy związane z targowiskiem załatwia się w siedzibie Spółki, przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie.

 

Zasoby do pobrania:

Plan targowiska [PDF]

 

Akty prawne:

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie

ZARZĄDZENIE Nr 148/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie określenia planu targowiska miejskiego w Żninie

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń targowiska miejskiego w Żninie 

UCHWAŁA NR XIV/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa