Czy można zarezerwować miejsce parkingowe?

NIE – regulamin nie przewiduje takiej możliwości

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §15
Czy osoby niepełnosprawne muszą płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania?

NIE – gdy parkują w miejscach wyznaczonych i posiadają kartę parkingową.

TAK  gdy parkują w miejscach niewyznaczonych.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §7 PKT. 3 i 4
Czy po wykupieniu abonamentu miejsce parkingowe jest gwarantowane?

NIE – nie ma gwarancji miejsc w SPP

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §15
Jaka różnica jest między abonamentem mieszkańca, a abonamentem okresowym?

Abonament okresowy może wykupić każdy i dotyczy całej strefy.

Natomiast abonament okresowy może wykupić – po wcześniejszym przedstawieniu stosownego dokumentu – jedynie mieszkaniec i obowiązuje jedynie na wskazanej ulicy objętej strefą.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §11 i  §12
Czy bilet parkingowy wykupiony przy jednej ulicy jest honorowany przy innej?

TAK – mając jeden bilet można parkować w całej strefie, pod warunkiem, że jest on wciąż ważny

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §14 PKT. 3
Co zrobić gdy parkomat nie działa?

Bilet należy wykupić w innym, najbliższym parkomacie.

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin - §14 PKT. 2