Obowiązujące akty prawne regulujące działanie

Strefy Płatnego Parkowania w Żninie

 

› Regulamin:

PDF – Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żnin

 

 

› Uchwały:

PDF – Uchwała Nr XVI/175/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

 

– UchwałaPDF Nr XVIII/187/2016 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

PDF – Uchwała Nr XXII/236/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

PDF – Uchwała Nr XXVIII/309/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

PDF– Uchwała Nr XV/162/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

 

PDF

– Uchwała Nr XCIX/691/2023 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

› Zarządzenia:

PDF – Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Żnina z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie oraz określenia obowiązków administratora Strefy Płatnego Parkowania w mieście Żninie.