W naszej ofercie znajdują się usługi z zakresu:
 • zarządzania i administrowania budynkami będących własnością Gminy Żnin,
 • administrowanie lokalami użytkowymi, garażami i świetlicami będącymi własnością Gminy Żnin,
 • zarządzania i administrowania budynkami w ramach Wspólnot Mieszkaniowych,
 • nadzoru nad remontami mieszkań i budynków,
 • przeglądów gazowych,
 • przeglądów elektrycznych,
 • przeglądów budowlanych,
 • utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Żnin,
 • utrzymanie i obsługę targowiska w Żninie.
Działalność prowadzona jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym:
 • Państwową Licencję Zarządcy,
 • Państwową Licencje Pośrednika Nieruchomości,
 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) oraz eksploatacji (E) w zakresie:
  • urządzenia i instalacje gazowe,
  • kotły wodne na paliwa stałe i gazowe,
  • instalacje elektryczne,
  • aparatura kontrolno – pomiarowa.
Gwarantujemy profesjonalizm usług