Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta dotyczy takich zadań jak:

  • prace związane z pielęgnacją i zakładaniem zieleńcy na terenie miasta Żnina na gruntach będących własnością Gminy Żnin, co obejmuje:

koszenie, grabienie, pielenie, przycinanie żywopłotów, cięcia fitosanitarne drzew i krzewów, czyszczenie alejek parkowych, sadzenie roślin jednorocznych, sadzenie drzew i krzewów, zakładanie nowych rabat i kwietników, konserwacja małej architektury, dbanie o estetykę zieleńcy.

  • prace związane z oczyszczaniem miasta, co obejmuje:

usuwanie odpadów z koszy ulicznych i parkowych, usuwanie zanieczyszczeń z chodników, placów oraz oczyszczanie krawędzi jezdni z piasku, błota, papierów i innych zanieczyszczeń.

  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placów zabaw będących własnością Gminy Żnin na terenie miasta Żnina, tj. przy ulicy: Składowej, Różanej, Górskiej i Kościuszki.
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szaletów miejskich w Żninie: a) Pl. Zamkowym, b) parku przy ul. Sienkiewicza, c) parku nad Jeziorem Żnińskim Małym.