Zarząd

  • Dariusz Żurawicki – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • dr Marek Gałązka – Przewodniczący
  • Joanna Czarnocka
  • Maciej Dalka

Prokurenci

  • Anna Duraś
  • Zofia Woźniak