Zarząd

  • Dariusz Żurawicki – Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

  • Joanna Czarnocka
  • Natalia Wrzesińska
  • Henryk Klich

Prokurenci

  • Joanna Szelągiewicz
  • Zofia Woźniak