“PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie

Nazwa skrócona: PUK Sp. z o. o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin
tel./fax: 52 30 20 407
sekretariat@pukznin.pl
www.pukznin.pl
NIP: 5620002875
REGON: 09018572000000
KRS: 0000129207
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy spółki: 833 000,00 zł
Bank Spółdzielczy “PAŁUKI” w Żninie konto nr:
84 8181 0000 0007 1042 2000 0002