wpis w: Info, Uncategorized | 0
Szanowni Państwo,
PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że decyzją nr BD.RZT.70.55.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (“Regulator”) została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żnin na okres 3 lat. Taryfa obowiązuje od dnia 12 stycznia 2024 r. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania obu taryf została przedstawiona odpowiednio w Tabeli 4.1. oraz Tabeli 4.2.