Informacja nt. zmiany stawek SPP

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie Administrator Strefy Płatnego Parkowania w Żninie pragnie poinformować, iż zmianie uległy stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz zmienił się system naliczania kar z tytułu braku ważnego biletu parkingowego.