Informacja dot. funkcjonowania SPP w soboty

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, iż obowiązek uiszczania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty zostanie zniesiony po uprawomocnieniu i opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwały zmieniającej regulamin Strefy Płatnego Parkowania.

Do czasu wejścia w życie nowego regulaminu opłata za parkowanie w soboty nadal obowiązuje.

Z chwilą wejścia w życie nowego regulaminu poinformujemy o tym na stronie internetowej.