Komisja Mieszkaniowa rozpoczyna wizytacje

wpis w: Info | 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie informuję, że Komisja Mieszkaniowa przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków o przydział mieszkania.

Od 7 marca 2016 r. Komisja rozpocznie wizytację Wnioskodawców w obecnie zajmowanych lokalach.

W miarę możliwości o terminie wizyty zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni.