Nabór na wolne stanowisko pracy – Referent ds. Gospodarki Mieszkaniowej i zamówień publicznych

wpis w: Nabory | 0
Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(wymiar czasu pracy 1/1 etatu)

 • Wymagania niezbędne:
  • Znajomość zagadnień związanych z obsługą zamówień publicznych
  • Wykształcenie min. średnie
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  • Komunikatywność
 • Wymagania dodatkowe:
  • Prawo jazdy kat. B
  • Kultura osobista
  • Dyspozycyjność
  • Odporność na stres
 • Zakres obowiązków na stanowisku Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i zamówień publicznych (m. in.):
  • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin (m. in. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokali, uczestnictwo w czynnościach komisji mieszkaniowej).
  • Prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzanie postępowań przetargowych.
  • Prowadzenie wybranych spraw i czynności związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego.
 • Wymagane dokumenty:
  • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  • List motywacyjny
  • Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony www.pukznin.pl)
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • Kserokopie świadectw pracy
  • Referencje (do wglądu)
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach)

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 • Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) w terminie do 19 czerwca 2020 roku lub przesłać na adres:

PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 22

88-400 Żnin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52-3020407.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – PUK_N001_2020

Kwestionariusz osobowy – PUK_N001_2020