Nabór na wolne stanowisko pracy Kontroler Strefy Płatnego Parkowania

wpis w: Uncategorized | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

KONTROLER STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

(wymiar czasu pracy 1/1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Prawo jazdy kat. B
  1. Wykształcenie min. zawodowe
  1. Obsługa urządzeń mobilnych
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Kultura osobista
  1. Dyspozycyjność
  1. Odporność na stres
 3. Zakres obowiązków na stanowisku konserwatora (m. in.):
  1. Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Żninie oraz sporządzanie zawiadomień skierowanych do kierowców zaparkowanych pojazdów za postój, których nie została wniesiona obowiązująca opłata (zawiadomienia wykonywane za pomocą przenośnych terminali, a wydruki zawiadomień pozostawiane za wycieraczką pojazdu)
  1. Usuwanie drobnych awarii serwisowych w parkomatach
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej
  1. List motywacyjny
  1. Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony www.pukznin.pl)
  1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych
  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  1. Kserokopie świadectw pracy
  1. Referencje (do wglądu)
  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach)

Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 • Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00) w terminie do 24 maja 2019 roku lub przesłać na adres:

PUK Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 22

88-400 Żnin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52-3020407.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – PUK_N001_2019

Kwestionariusz osobowy – PUK_N002_2019_Z01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *