Nowy Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Żninie , który zmienia m.in. system naliczania kar z tytułu braku ważnego biletu parkingowego oraz znosi płatne parkowanie w soboty.

 

UCHWAŁA Nr XXII/236/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.