Odczyt wodomierzy za IV kwartał 2020 r.

wpis w: Info, Uncategorized | 0
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 17 – 24 grudnia należy zgłosić odczyty wodomierzy 
ciepłej oraz zimnej wody

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza dostępnego na stronie www.pukznin.pl (preferowana forma)

albo

b) wysłanie wiadomości email na adres odczyt@pukznin.pl

c) wysłanie SMS na numer telefonu: 515 172 380

d) kontakt telefoniczny pod numerem: 52 30 20 407 w godzinach 7:00 -15:00

Komunikat musi zawierać następujące dane:

  • Imię i Nazwisko,
  • Adres lokalu,
  • Odczyt licznika wodomierza zimnej wody [w całkowitych m3],
  • Odczyt licznika wodomierza ciepłej wody [w całkowitych m3],

jeżeli występuje dodatkowy wodomierz to również:

  • Odczyt drugiego licznika wodomierza zimnej wody [w całkowitych m3],
  • Odczyt drugiego licznika wodomierza ciepłej wody [w całkowitych m3].

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem  52 30 20 407 w godzinach 7:00 -15:00.

PROSIMY O TERMINOWE ZGŁOSZENIE ODCZYTÓW

.