Odczyty wodomierzy za I kwartał 2016 r.

wpis w: Info | 0
Uprzejmie informujemy, iż dniach 23 – 31 marca należy zgłosić
odczyty wodomierzy ciepłej oraz zimnej wody

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

a) wypełnienie i zatwierdzenie formularza dostępnego na stronie www.pukznin.pl (preferowana forma)

albo

b) wysłanie wiadomości email na adres odczyt@pukznin.pl

c) wysłanie SMS na numer telefonu: 515 172 380

d) kontakt telefoniczny pod numerem: 52 30 20 407 w godzinach 7:00 -15:00

komunikat musi zawierać następujące dane:

  • Imię i Nazwisko,
  • Adres lokalu,
  • Odczyt licznika wodomierza zimnej wody [w całkowitych m3],
  • Odczyt licznika wodomierza ciepłej wody [w całkowitych m3],

jeżeli występuje dodatkowy wodomierz to również:

  • Odczyt drugiego licznika wodomierza zimnej wody [w całkowitych m3],
  • Odczyt drugiego licznika wodomierza ciepłej wody [w całkowitych m3].

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  52 30 20 407 w godzinach 7:00 -15:00.

PROSIMY O TERMINOWE ZGŁOSZENIE ODCZYTÓW

Uwaga: Odczyty prowadzone przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie będą prowadzone raz na rok (w IV kwartale).