Ogłoszenie ws. Targowiska Miejskiego

wpis w: Info | 0

W związku z upływającym okresem ważności zgód na
korzystanie z obiektów i urządzeń Targowiska Miejskiego
w  Żninie, „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.  prosi o złożenie wniosku do dnia 16.12.2022 r.,
w celu przedłużenia w/w zgód.