Ogłoszenie ws. Targowiska Miejskiego w Żninie

wpis w: Info, Uncategorized | 0

W związku z tym, iż upływa okres ważności zgód na
korzystanie z obiektów i urządzeń Targowiska Miejskiego
w  Żninie, „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.  prosi o złożenie wniosku do dnia 15.12.2023 r.,
w celu przedłużenia w/w zgód.