Sposób dokonywania opłat z tytułu braku biletu parkingowego

W związku ze zmianą Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Żninie informujemy, że od 1 sierpnia 2016 r. opłat dodatkowych z tytułu niewykupienia biletu parkingowego można dokonywać przelewem na rachunek bankowy BS „ PAŁUKI” w ŻNINIE 20 8181 0000 0001 2742 2000 0039.

W tytule przelewu należy umieścić nr powiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.