Procedura zgłaszania:

Sposoby zgłaszania, kontakt do osób odpowiedzialnych za reagowanie i usuwanie usterek oraz awarii, inne informacje, uwagi.