Nabór na wolne stanowisko pracy- robotnik gospodarczy z obsługą ciągnika rolniczego/robotnik oczyszczania miasta,

wpis w: Info, Nabory, Praca, Uncategorized | 0

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

robotnik gospodarczy z obsługą ciągnika rolniczego (operator maszyn rolniczych)/robotnik oczyszczania miasta.

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zatrudnienie początkowo na okres próbny.

 1. Wymagania niezbędne:
 • Prawo jazdy kategorii T lub B+E;
 • Wykształcenie min. podstawowe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres.
 1. Dodatkowe wymagania:
 • dodatkowe kursy, uprawnienia oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy z innym sprzętem np. pilarka;
 • doświadczenie w naprawie maszyn;
 • wykształcenie powyżej podstawowego, w szczególności o kierunku mechanicznym, technicznym, rolniczym/ogrodniczym.
 1. Zakres obowiązków na stanowisku:

Prace związane z zakładaniem i bieżącą konserwacją zieleni i utrzymywanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Żnin w tym m. in.:

 • bieżąca obsługa ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych przed rozpoczęciem pracy i w jej trakcie;
 • mechaniczne lub ręczne oczyszczanie chodników, placów, ulic oraz utrzymywanie zieleńców itp.;
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją zieleni na terenach miejskich tj. koszenie trawników, wykaszanie chwastów na poboczach dróg, sadzenie roślin, podlewanie roślin, usuwanie biomasy, jej załadunek
  i rozładunek, transport biomasy i inne prace towarzyszące;
 • obsługa maszyn m. in.: kosiarka, rębak, zamiatarka, pług do odśnieżania, rozsiewacz, TUR, przyczepa jedno-
  i dwuosiowa;
 • w okresie zimowym odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą ulic, chodników, placów;
 • bieżące dokumentowanie jazd i prac wykonanych ciągnikiem;
 • zmiana i stosowanie maszyn rolniczych w zależności od potrzeb;
 • opróżnianie koszy na śmieci i koszy na odchody zwierzęce;
 • usuwanie śmieci z terenu miasta i Gminy Żnin;
 • wykonywanie prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego z wykorzystaniem drobnych narzędzi (posługiwanie się prostymi narzędziami takimi jak miotły, grabie, łopaty, widły itp.);
 • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • List motywacyjny;
 • Kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony pukznin.pl);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych);
 • Kserokopie potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Kserokopie świadectw pracy;
 • Referencje (do wglądu);
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia).

Dokumenty aplikacyjne – CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 1. Oferty można składać:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do skrzynki podawczej przy drzwiach głównych siedziby spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie,
ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00) w terminie do 5 lutego 2021 r. lub przesłać na adres:

„PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie

ul. Mickiewicza 22

88–400 Żnin

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52-3020407 lub drogą mailową sekretariat@pukznin.pl

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze – PUK_N001_2021

Kwestionariusz osobowy – PUK_N001_2021_Z01